Visualisatie nabewerken

We scannen de visualisatie op hoge resolutie. Dit stelt ons in staat de live tekening digitaal te bewerken. De live visualisatie vervult vooral een sterke rol op de plek waar hij gemaakt wordt. Een nabewerking maakt hem nog leesbaarder en daarmee bijzonder deelbaar.

Reggesteyn tekening voor bewerking
Reggesteyn tekening na bewerking

Voorbeeld

Waterbeheer visuele samenvatting voor bewerking
Nabewerkte digitale tekening waterbeheer